1. Polska 110 lotów
2. Austria 19 lotów
3. Hiszpania 15 lotów
4. Holandia 10 lotów
5. Wielka Brytania 10 lotów
6. Francja 8 lotów
7. Stany Zjednoczone 8 lotów
8. Włochy 8 lotów
9. Portugalia 7 lotów
10. Turcja 6 lotów
11. Ukraina 6 lotów
12. Grecja 4 loty
13. Katar 4 loty
14. Meksyk 4 loty
15. Azerbejdżan 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Dania 2 loty
18. Indonezja 2 loty
19. Irlandia 2 loty
20. Japonia 2 loty
21. Kuba 2 loty
22. Malezja 2 loty
23. Niemcy 2 loty
24. Rumunia 2 loty
25. Singapur 2 loty
26. Tajlandia 2 loty
27. Tunezja 2 loty
28. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
29. Czechy 1 lot